Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Καλωσήρθατε στον ιστοχώρο της Ημερίδας - Εσπερίδας 16/6/2017 16:30-21:30
25 χρόνια ΠΕΚΕπιμόρφωση εκπαιδευτικών, χθες, σήμερα και αύριο
Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα κάτωθι ΠΕΚ: 
  • ΠΕΚ Πάτρας 
  • ΠΕΚ Κοζάνης;
  • 1ο ΠΕΚ Αθήνας,  
  • 2ο ΠΕΚ Αθήνας, 
  • 3ο ΠΕΚ Αθήνας, 
  • 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, 
  • ΠΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, 
  • ΠΕΚ Μυτιλήνης 
  • ΠΕΚ Τρίπολης
 με δια ζώσης και εξ αποστάσεως συμμετοχή. 

Σκοπός της παρούσας ημερίδας  είναι αναστοχαζόμενοι και διδασκόμενοι από το παρελθόν, αξιολογώντας τις δράσεις του σήμερα σε μικρή μεσαία αλλά και μεγάλη κλίμακα, να συζητήσουμε για ένα πιο ελπιδοφόρο και πιο αποτελεσματικό μέλλον για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε περιφερειακό αποκεντρωμένο επίπεδο. 
Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου/8ου Γυμνασίου Κοζάνης και θα μεταδίδεται για απευθείας παρακολούθηση και από το Διαδίκτυο μέσω live streaming από το  εδώ: https://goo.gl/TbVEy0 με την υποστήριξη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Ελλάδας.  ** Επιπλέον για όσους θα συμμετέχουν δια ζώσης αλλά από απόσταση σε αίθουσες των άλλων ΠΕΚ, θα  υπάρχει δυνατότητα οπτικοακουστικής επικοινωνίας – συμμετοχής με παρεμβάσεις – ερωτήσεις από άλλα ΠΕΚ. μέσω τηλεδιάσκεψης (skype)


Πλαίσιο της Ημερίδας  - Εσπερίδας 
Τα ΠΕΚ, ως ο μοναδικός θεσμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε περιφερειακό επίπεδο με 25 χρόνια παρουσίας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσέφεραν σημαντικό έργο στον τομέα της εισαγωγής επιμόρφωσης αλλά και σε βραχείας, μεσαίας και μακράς διάρκειας σεμινάρια σε επιμέρους τομείς και αντικείμενα. Τα ΠΕΚ είναι αναγκαίο να κάνουν ένα νέο βήμα διαφοροποιώντας όσες από τις καθιερωμένες πρακτικές δεν ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις. 
Τα ΠΕΚ ως Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα υποστήριξης των εκπαιδευτικών, οφείλουν να διαφοροποιήσουν την φιλοσοφία και την εκπαιδευτική τους κουλτούρα, αξιοποιώντας νέες μεθόδους (όπως οι συνεργατικές ενεργητικές στρατηγικές της εκπαίδευσης ενηλίκων) και μέσα (όπως το Διαδίκτυο) με συνδυασμό διά ζώσης με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να περάσουν σε μια νέα εποχή δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες επιμόρφωσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς των περιοχών τους.  Οι υπάρχουσες αξιόλογες πιλοτικές - εθελοντικές κυρίως προσπάθειες μικρής κλίμακας αλλά και η μία (Β1 η οποία άρχισε πρόσφατα) μοναδική μεγάλης κλίμακας  που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια δεν αρκούν για να καλύψουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Για τους λόγους αυτούς η ημερίδα δεν έχει σκοπό την παρουσίαση της ιστορίας - έργου των ΠΕΚ αλλά το πώς γενικότερα και  βασιζόμενοι στα θετικά του παρελθόντος και του παρόντος πως μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα επόμενα βήματα στο μέλλον για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.